Danh mục
  • GIỐNG LÚA THUẦN TBR-1
Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này
Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình
Liên hệ
  • 02273.830613
  • seeds-co@hn.vnn.vn
Liên hệ với gian hàng để biết chính sách vận chuyển
1. Nguồn gốc: TBR-1 là giống lúa thuần do Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình chọn tạo, được công nhận giống Quốc gia năm 2006.
2. Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng ở Miền Bắc: vụ Xuân 125 - 135 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày; chiều cao cây 105 - 110 cm; cứng cây, đẻ nhánh trung bình, lá đòng thẳng, trỗ bông tập trung; bông dài 26 - 27 cm; xếp sít, hạt bán thon, khối lượng 1000 hạt 25 - 26 gam; năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 80 - 90 tạ/ha.
3. Chất lượng gạo: Tỷ lệ gạo lật 83,0%, tỷ lệ gạo xát 72,1%, tỷ lệ gạo nguyên/gạo xát 78,6%, chiều dài hạt gạo 6,0 - 6,2 mm, tỷ lệ D/R 2,3 - 2,4, hàm lượng Amylose trung bình 24,7%; chất lượng gạo khá, hàm lượng tinh bột cao, phù hợp với chế biến.
4. Tính chống chịu: Nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn (điểm 0 - 1), bạc lá (điểm 1 - 3), khô vằn (điểm 0 - 3), rầy nâu (điểm 0 - 1).
5. Tính thích nghi: TBR-1 là giống lúa cảm ôn, canh tác được các vụ trong năm. Thích ứng rộng, thích hợp với chân đất vàn, vàn cao.  

TBR-1VM07-(3).jpg

TBR-1DCX08.JPG

TBR-1X08.JPG
 

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.