Danh mục
Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
17-10-2023
17-10-2023

Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
22-05-2023
01-06-2023

QĐ về việc ban hành tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm thược Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023-2025
18-04-2023
18-04-2023

Quyết định Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025
29-03-2023
29-03-2023

Quyết định Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2022
30-01-2023
30-01-2023

Thông tư 37/2022/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản
23-12-2022
01-03-2023

Quyết định về lượng hạn ngạch thuế quan hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô năm 2022 theo Hiệp định CPTPP
04-07-2022
04-07-2022

Thông tư số 09/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.
01-06-2022
01-08-2022

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
01-06-2022
16-07-2022

Phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
19-04-2022
19-04-2022

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong RCEP
23-03-2022
08-05-2022

Gia hạn thời hạn rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm màng BOPP có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Quốc
23-03-2022
23-03-2022

Thông tư Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
15-03-2022
15-03-2022

Thông tư Quy định về quản lý Website thương mại điện tử
15-03-2022
15-03-2022

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHÃN HÀNG HÓA
09-12-2021
15-02-2022

Nghị định 85/2021 ngày ngày 25 tháng 9 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
25-09-2021
01-01-2022

Quyết định số 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
15-05-2020
15-05-2020

Văn bản hợp nhất về quản lý website TMĐT
18-03-2020
18-03-2020

Thông tư số 21/2018/TT-BCT
20-08-2018
18-10-2018

Nghị định 08/2018/NĐ-CP
15-01-2018
15-01-2018

Quảng cáo