Danh mục
  • GIỐNG LÚA LAI CNR36
Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này
Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình
Liên hệ
  • 02273.830613
  • seeds-co@hn.vnn.vn
Liên hệ với gian hàng để biết chính sách vận chuyển
1. Nguồn gốc: CNR36 là giống lúa lai 3 dòng do trường đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên Trung Quốc lai tạo, được công nhận là giống Quốc gia Việt Nam năm 2006.
2. Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng ở Miền Bắc vụ Xuân 125 - 133 ngày; thích ứng rộng, chịu thâm canh; chiều cao cây 110 - 115 cm, cứng cây, đẻ nhánh khỏe, gọn khóm; lá đòng thẳng, xanh đậm; bông dài 24 - 26 cm, rất nhiều gié, hạt thon dài, khối lượng 1000 hạt 26 - 27 gam; năng suất trung bình 70 - 80 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 85 - 90 tạ/ha.
3. Chất lượng gạo: Tỷ lệ gạo lật 81,0 - 82,1%, tỷ lệ gạo xát 71,3 - 72,5%, tỷ lệ gạo nguyên/gạo xát 85,0 - 86,4%, chiều dài hạt gạo 6,6 - 6,8 mm, tỷ lệ D/R 3,0, hàm lượng Amylose cao 26,6%; chất lượng gạo khá.
4. Tính chống chịu: Chống đổ tốt, nhiễm đạo ôn nhẹ (điểm 0 - 2), nhiễm bạc lá nhẹ đến trung bình (điểm 1 - 5).
5. Tính thích nghi: Chân đất thích hợp vàn, vàn thấp. Chủ yếu gieo cấy ở vụ Xuân.

CNR36-X06-(3).jpgCNR36-CHUAN-X05.jpg

CNR36-VQuiKX-X06.jpg

CNR36VX06-tai-Thai-Binh.JPG
 

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.