Danh mục
Khách hàng Algeria có nhu cầu nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh PE (15-11-2023)
Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu doanh nghiệp cần nhập khẩu hạt nhựa.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria
Quảng cáo