Danh mục
Nghị định 85/2021 ngày ngày 25 tháng 9 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
25-09-2021
01-01-2022

Quyết định số 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
15-05-2020
15-05-2020

Văn bản hợp nhất về quản lý website TMĐT
18-03-2020
18-03-2020

Thông tư số 21/2018/TT-BCT
20-08-2018
18-10-2018

Nghị định 08/2018/NĐ-CP
15-01-2018
15-01-2018

Thông tư 04/2016/TT-BCT
06-06-2016
06-06-2016

Thông tư quy định về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động
31-12-2015
31-03-2016

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
19-11-2015
05-01-2016

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia
02-03-2015
20-04-2015

Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử
05-12-2014
20-01-2015

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
15-11-2013
01-01-2014

Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử
20-06-2013
01-07-2013

Nghị định về Thương mại điện tử
16-05-2013
29-05-2013

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
14-05-2010
01-01-2011

Quảng cáo