Danh mục
SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI BÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ỨNG DỤNG TMĐT NĂM 2019 (16-04-2019)

Thực hiện Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020. Năm 2019, Sở Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Hỗ trợ 18 doanh nghiệp xây dựng website TMĐT;

- Hỗ trợ xây dựng 06 phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng và xúc tiến bán hàng trực tuyến cho 06 doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 08 doanh nghiệp quảng bá thông tin trên cổng thông tin điện tử  "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Công Thương tại địa chỉ http://tuhaoviet.vn;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh quảng bá thông tin doanh nghiệp, hình ảnh sản phẩm trên sàn giao dịch TMĐTcủa tỉnh tại địa chỉ: http://ecthaibinh.com.

2. Đối tượng:

 Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3. Kinh phí:

 Hỗ trợ 100% kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình.

Doanh nghiệp có nhu cầu gửi bản đăng ký theo mẫu đính kèm về Phòng Xuất nhập khẩu - Hội nhập kinh tế, Sở Công Thương trước ngày 30/6/2019.

Địa chỉ: Số 144, phố Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3846123/ DĐ: 0968 521 774 (Ms Duyên)

Email: xuatnhapkhau.scttb@gmail.com

 

 

Quảng cáo