Danh mục
Mời đăng ký tham dự chuỗi Triển lãm trực tuyến nguồn hàng Việt Nam tại Úc năm 2021 (13-07-2021)
Sự kiện gồm 04 triển lãm với 7 ngành hàng gồm: Dệt may, giày da, nông sản, thuỷ sản, vật liệu xây dựng, đồ gỗ và vật tư trang bị ngành y tế

Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam với quy mô dự kiến hơn 300 - 400 gian hàng trực tuyến.

Triển lãm 1: Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam Ngành Dệt may & Giày da

Triển lãm 2: Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam Ngành Nông sản & Thuỷ sản

Triển lãm 3:Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam Ngành vật liệu xây dựng & Đồ gỗ

(Nhằm tiếp tục bám sát kế hoạch phục hồi kinh tế của Úc, trong đó có việc giải ngân trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở)

Triển lãm 4: Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam Ngành vật tư Y tế

(Nhằm xây dựng thương hiệu ngành vật tư ý tế; chuẩn bị cho năm 2022- Bối cảnh hậu Covid-19; cần xuất khẩu do năng lực sản xuất của ngành đã gia tăng)

Thời gian tháng 9 - 10  năm 2021 (khi Doanh nghiệp gửi đủ thông tin đăng ký)

Chi phí: Miễn phí.

Mỗi doanh nghiệp được cấp 01 gian hàng trực tuyến.

Xin vui lòng đăng ký 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4zLpSJOYjtlALnynBcdewTqem2QF2MaNp29AxlYRbwjSpCg/viewform

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Quảng cáo