Danh mục
Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất các thiết bị dùng để nâng lên cao (Aerial Work Platform) từ Việt Nam (19-11-2019)
Một doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất các thiết bị dùng để nâng lên cao (Aerial Work Platform) từ Việt Nam

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021

Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au

 
 
Thương vụ Việt Nam tại Australia
Quảng cáo