Danh mục
Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng nước ép hữu cơ từ chanh dây và dứa của Việt Nam (29-07-2019)
Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng nước ép hữu cơ từ chanh dây và dứa của Việt Nam.

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021

Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au

 
 
Thương vụ Việt Nam tại Australia
Quảng cáo