Danh mục
Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng gạo và xi măng từ Việt Nam (31-05-2019)
Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng gạo và xi măng từ Việt Nam.

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc:

Địa chỉ: 9 Poate, Centennial Park, NSW 2021

Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au

 
 
Thương vụ Việt Nam tại Australia
Quảng cáo