Danh mục
Doanh nghiệp Mỹ muốn tìm đối tác Việt Nam trong lĩnh vực Vỏ bọc giày (30-09-2020)

Doanh nghiệp Mỹ muốn tìm đối tác Việt Nam trong lĩnh vực Vỏ bọc giày

Doanh nghiệp Mỹ muốn tìm đối tác Việt Nam trong lĩnh vực Vỏ bọc giày (Waterproof CPE SuperBee PP+CPE)
Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng xem chi tiết tại đây.
Nguồn: Tương vụ Việt Nam tại Hòa Kỳ
Quảng cáo