Danh mục
Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm nhà máy sản xuất các đồ dùng gia đình (18-10-2018)
Một doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực bán lẻ tìm nhà máy sx các đồ dùng gia dụng gia đình để đưa vào hệ thống Home Depot và Lowe's với các mặt hàng sau:

Bath vanities
Hardwood and enginnered flooring
ceramic tile
Luxury vinyl tile
Decorative lighting
Scaffolding
Paint Brushes
Paint scrapers and tools
Sawhorses (metal stamping)
Faucets
Plumbing fixtures
Toilets
Shower doors
Utility pumps
Led lighting fixtures
Tool bags and tool belts and work gloves
Ceiling fans
Garden tools
Wheelbarrows
Small appliances
Door slabs
Pool fencing steel and aluminum
Window blindsDrapery hardware.

DN Hoa Kỳ sẽ đến VN 2 đợt  vào cuối tháng 10 và tháng 11 để tham quan nhà máy.

Doanh nghiệp nào quan tâm đề nghị liên lạc với chi nhánh thương vụ Houston để kết nối theo địa chỉ houston@moit.gov.vn
Đề nghị DN khi liên lạc thương vụ cần gửi thông tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp
 
 
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston - Hoa Kỳ
Quảng cáo