Danh mục
Công ty Nhật Bản muốn nhập khẩu sản phẩm y tế (găng tay, áo, khăn mặt) của Việt Nam (31-12-2020)
Công ty Nhật Bản muốn nhập khẩu sản phẩm y tế (găng tay, áo, khăn mặt) của Việt Nam

Công ty Himawari (Nhật Bản) muốn nhập khẩu các sản phẩm y tế (găng tay PVC, áo y tế, khăn mặt, khăn tắm) nhằm đưa vào phục vụ tại các bệnh viện và các trại dưỡng lão của Nhật. Quy cách kỹ thuật đối với từng loại sản phẩm xin xem file đính kèm.

http://vietnamexport.com/Frontend/News/Download/Index/%E2%91%A0pvc%E6%89%8B%E8%A2%8B-VOc7Ytype854910251609378568251033e5d748608e7e404d0f9bf909be521a

http://vietnamexport.com/Frontend/News/Download/Index/%E2%91%A1%E8%82%8C%E7%9D%80-bjrj6type8550102516093785682510b42f0f5f2efe297eeeeac985154bec6f

http://vietnamexport.com/Frontend/News/Download/Index/%E2%91%A2%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB-r51rrtype85511025160937856825105be2a75090fd51c48174fda28d4ca624

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Quảng cáo