Danh mục
Cơ hội kinh doanh giấy vụn, bìa carton (13-12-2019)
Công ty Algeria có nhu cầu tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhập khẩu giấy vụn và bìa carton.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ sau để biết thêm chi tiết:
Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie
Mobile: + 213 559502658
Email: Dz@moit.gov.vnNhuanhd@moit.gov.vn

 

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
Quảng cáo