Danh mục
Mẫu hồ sơ doanh nghiệp đăng ký với Thương vụ Nhật Bản (08-03-2018)
Các doanh nghiệp Việt Nam luôn mong muốn tìm kiếm các cơ hội kinh doanh với các doanh nghiệp Nhật Bản. Để hồ sơ hóa và lập dữ liệu về các doanh nghiệp, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản kính đề nghị các doanh nghiệp khi liên hệ với Thương vụ ngoài những yêu cầu cụ thể, cung cấp đầy đủ các thông tin theo mẫu hồ sơ doanh nghiệp đính kèm.

Thông tin chi tiết mẫu hồ sơ, xem tại file đính kèm.

 
Tải file đính kèm
1 file
 
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Quảng cáo