Danh mục
Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình ứng dụng thương mại điện tử. (15-04-2022)

Nhằm hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử rộng rãi trong doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và cộng đồng, Sở Công Thương Thái Bình triển khai các nội dung trong công văn số 390/SCT-QLXNK ngày 15 tháng 4 năm 2022.

 

Quảng cáo