Danh mục
Đối tác Mauritania tìm nhà cung ứng trà xanh (18-10-2018)
Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc kính gửi các doanh nghiệp quan tâm thông tin về đối tác Mauritania có nhu cầu nhập khẩu trà xanh,

Cụ thể như sau :

- Đầu mối liên hệ: Ông Mohamed Salem Ould Sidha.

- Địa chỉ: Novakchoti, Las Palmas, Mauritania.

- Điện thoại: +34637605821/+34828014295.

- Email: msouldsidha@vsatrim.net

- Loại trà cần nhập khẩu: Trà xanh, ướp hương sen, vị nhẹ (vui lòng xem ảnh theo).

- Số lượng dự kiến nhập khẩu: Có thể nhập lượng lớn, tùy thuộc vào trao đổi trực tiếp giữa hai bên.

Ông Mohamed Salem Ould Sidha là đầu mối nhập khẩu sản phẩm tiêu dùng cho một số công ty phân phối tại Mauritania.

Các doanh nghiệp có khả năng cung ứng loại trà xanh nêu trên có thể liên hệ trực tiếp với đối tác để thương thảo. 
Trong bất kỳ trường hợp nào, cần lưu ý đàm phán các điều khoản thỏa thuận, hợp đồng và thanh toán chặt chẽ như Thương vụ đã nêu trong một số bản tin gửi doanh nghiệp trước đây.

Địa chỉ liên hệ của Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Maroc: 240 Bis, Boulevard Zerktouni, 5 etage, Casablanca, Maroc.

Điện thoại: (+212)522473723/602535701. Email: ma@moit.gov.vn.

 
 
Thương vụ Việt Nam tại Maroc
Quảng cáo