Danh mục
Doanh nghiệp Việt kiều cần nhập tỏi đông lạnh (29-07-2019)
Một DN Việt kiều cần nhập tỏi khô đông lạnh (whole freeze dried garlic)

Doanh nghiệp nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp

Mr. Andrew Tran

Andrew Tran
Asia Trade group 
Tel: (+1)-832 664 1941
email: asiatradegroup@gmail.com

 Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston

Quảng cáo