Danh mục
Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu khẩu trang không dệt và khẩu trang vải hemp (lanh) (04-03-2021)
Thương vụ Nhật Bản nhận được thông tin từ doanh nghiệp Nhật Bản (AETHER INTERNATIONAL LLC) cần nhập khẩu khẩu trang loại không dệt và khẩu trang vải lanh (hemp).

Thông tin chi tiết:
Màu sắc: trắng và grey
Mục đích: non-medical use
Kế hoạch: 10.000 chiếc trong tháng 4; 50.000 chiếc trong tháng 6; 300.000 chiếc trong tháng 7 và 500.000 chiếc trong tháng 9
Đề nghị các công ty có khả năng xuất khẩu cung cấp các giấy chứng nhận quốc tế, ISO, bảng giá, thời hạn giao hàng và có thể trao đổi thông tin bằng tiếng Anh tốt.
Thời hạn: thông tin tới Thương vụ Nhật Bản trước ngày 8/3/2021 
Email: jp@moit.gov.vn / taducminh@yahoo.com
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Quảng cáo