Danh mục
Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nhập khẩu bình hoa thủy tinh (theo mẫu sẵn) (08-08-2019)
Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nhập khẩu bình hoa thủy tinh theo mẫu có sẵn, thông tin do Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cung cấp.

Hình ảnh chi tiết về sản phẩm, xem tại file đính kèm.

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xin liên hệ:

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Địa chỉ: 1730 M St., NW. Suite 501. Washington, D.C. 20036 USA

Điện thoại: (01) 2022859339

Email: longnt@vntousa.org

Fax: (01) 2024639439”

 
Tải file đính kèm
3 file
 
Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ
Quảng cáo