Danh mục
DN Hoa Kỳ tìm nhà cung cấp sản phẩm thủ công vỏ chăn ga gối đệm (17-09-2019)
Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Dallas-Texas cần tìm nhà cung cấp vỏ chăn, ga, gối đệm làm thủ công

Số lượng: 300 bộ/tháng

Doanh nghiệp/ hộ sản xuất nào quan tâm có thể liên lạc trực tiếp theo địa chỉ:

Công ty: Wasan Properties Inc

email: BuyerDFW@gmail.com

hoặc chi nhánh thương vụ Việt Nam tại houston nếu cần hỗ trợ. Email: houston@moit.gov.vn

 
 
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston
Quảng cáo