Danh mục
Danh sách các công ty Algeria xuất nhập khẩu xe đạp, xe máy (12-11-2018)
Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Algeria xuất nhập khẩu xe đạp, xe máy để các doanh nghiệp trong nước quan tâm, tham khảo.

Tên công ty

Địa chỉ

Số điện thoại / fax

PROX4 SARL

 

7 ROUTE DE KADDOUS SEBALA 
Draria, Alger (16), Algérie

Tel. : +213 21 31 01 76

Fax : +213 21 31 11 98

ENTREPRISE NATIONALE CYCLES MOTOCYCLES & APPLICATIONS SPA

 

38 ROUTE DE SETIF PROLONGEE 
Constantine Gare, Constantine (25), Algérie

Tel. : +213 31 92 27 32

Fax : +213 31 92 75 56

GN MOTO SARL

 

1 RUE DES FRERES OUGHLIS 
El Mouradia, Alger (16), Algérie

Tel. : +213 21 44 71 05

Fax : +213 21 44 71 04

PROSPECT PLUS

266B El Mostakbel, AIN ALLAH, DELY BRAHIM

ALGER

Tel. +213 770 92 21 44

E-mail : prospectplus2011@yahoo.fr

 Hoàng Đức Nhuận - Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Quảng cáo