Danh mục
Công ty Slovenia tìm kiếm đối tác sản xuất giấy (21-02-2019)
Công ty Slovenia đang tìm kiếm các đối tác Việt Nam sản xuất giấy.

Yêu cầu cụ thể như sau:

- Có nhà máy, cơ sở sản xuất;

- Cung cấp giấy photocopy, chất lượng C;

- 500 tờ giấy/gói, 5 gói/hộp;

- Số lượng: 50 tấn/tháng.

Doanh nghiệp quan tâm,  xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Áo (at@moit.gov.vn; +43 699 120 88 444). 

 
 
Thương vụ Việt Nam tại Áo
Quảng cáo