Danh mục
Công ty Nhật Bản tìm kiếm nhà sản xuất tấm thẻ bằng gỗ treo tại đền chùa (06-10-2020)
Công ty Nhật Bản (tại tỉnh Fukuoka) tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các tấm thẻ bằng gỗ dùng treo trong đền chùa tại Nhật Bản

Công ty Nhật Bản (tại tỉnh Fukuoka) tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các tấm thẻ bằng gỗ dùng treo trong đền chùa tại Nhật Bản (xem hình ảnh đính kèm).

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và khả năng cung cấp sản phẩm xin liên hệ theo địa chỉ sau:
Ông TANAKA Tsuyoshi
Điện thoại: +81-70-2399-8616
E-MAIL :tanaka2441tsuyoshi@gmail.com

http://vietnamexport.com/Frontend/News/Download/Index/Anh-2-F1yy6type836710251601968226251043d8302ef77aa15cb9fa63fc9bcd6d07

http://vietnamexport.com/Frontend/News/Download/Index/Anh-1-CPo4jtype83681025160196822625108e0f2a2a8873dfc34f531e0092be444a

http://vietnamexport.com/Frontend/News/Download/Index/Anh-3-JO8Gitype8369102516019682262510a53e9c705abff9d69b2f4b76bdfd08a8

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Quảng cáo