Danh mục
Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu sản phẩm đá bia mộ (31-08-2020)

Công ty Aiemu của Nhật Bản cần nhập khẩu đá granite để dùng trong bia, mộ, vườn nghĩa trang.

Công ty Aiemu của Nhật Bản cần nhập khẩu đá granite để dùng trong bia, mộ, vườn nghĩa trang.
Công ty, nhà máy sản xuất đá bia mộ của Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu, mở rộng thị trường đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản. Email: jp@moit.gov.vn
Ưu tiên các công ty đã có kinh nghiệm xuất khẩu sang Nhật Bản, công ty có khả năng giao dịch bằng tiếng Nhật.
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Quảng cáo