Danh mục
Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu bột gấc (Gac Fruit Powder) (22-08-2018)
Công ty Peace Trading Co., Ltd. Nhật Bản cần nhập khẩu bột gấc (Gac Fruit Powder)

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp sản phẩm nêu trên đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản để biết thêm thông tin.

Email liên hệ: jp@moit.gov.vn

 
 
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Quảng cáo