Danh mục
Công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp phân bón, xi măng, gỗ dán (29-03-2019)
Một công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp phân bón, xi măng, gỗ dán.

Cụ thể:

- Phân bón;     

- Xi măng Portland;

- Gỗ dán. Theo tiêu chuẩn kết cấu Australia/New Zealand.

Các doanh nghiệp quan tâm vui lòng gửi thông tin về công ty, sản phẩm tới: 

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Email: nz@moit.gov.vn

 
 
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
Quảng cáo