Danh mục
Công ty New Zealand cần tìm nhà máy sản xuất giấy vệ sinh (31-10-2019)
Công ty New Zealand cần tìm nhà nhà máy sản xuất giấy vệ sinh.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm vui lòng liên hệ:
Mr. Aston Hickmott
Managing Director
Clean Protect (A division of Clean Chem Solutions Ltd)
 
Office                         Warehouse                Bulk Store
814 Jones Road         811 Jones Road         855 Jones Road 
Rolleston                    Rolleston                     Rolleston
New Zealand              New Zealand               New Zealand
 
ĐT:                  0064 3 981-6952
DĐ:                 00064 274-392-355
Email:             aston@cleanprotect.co.nz
 
 
 
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
Quảng cáo