Danh mục
Công ty Mỹ tìm sản xuất bao bì (03-09-2019)
Vietrade New York có đối tác cần nhập khẩu túi đựng đồ (làm bằng giấy- Paper bags).

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng xin cung cấp thông tin công ty và liên hệ với Vietrade New York theo địa chỉ:

580 FIFTH AVE, NEW YORK, NY 10035

TEL: 212 868 2686

EMAIL: vietradeny@vietrade-newyork.orgdungat@moit.gov.vn

 
 
 Trung Tâm XTTM Việt Nam tại New York
Quảng cáo