Danh mục
Công ty Israel cần nhập khẩu các loại bánh kẹo (19-11-2019)
Công ty Israel cần tìm nhà sản xuất, xuất khẩu bánh kẹo các loại của Việt Nam

Công ty Israel dưới đây có nhu cầu nhập khẩu các loại bánh kẹo (sugar candies, novelty for cooperation candies, chocolates, cookies and biscuits...) và cần tìm nhà sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam.

Premium Foods Ltd.

Contact person: Mr. Gabi Spitz, Manager

Tel: +972 2 6730881

Fax: + 972 2 673 0991

Email: gabispitz@premiumfoods.co.il

Website: www.premiumfoods.co.il

Doanh nghiệp Việt Nam quan, đề nghị liên hệ, chào hàng với khách và cho khách biết lấy thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Israel giới thiệu.

Thương vụ Việt Nam tại Israel

Quảng cáo