Danh mục
Công ty Hoa Kỳ cần bán công nghệ làm tươi thực phẩm (21-05-2019)
Một công ty Hoa Kỳ đang sở hữu công nghệ làm tươi thực phẩm (đặc biệt là thủy hải sản) trong quá trình vận chuyển

Công ty xuất khẩu thực phẩm nào quan tâm đề nghị liên lạc với chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston theo email: houston@moit.gov,vnlinhtt@moit.gov.vn.

 Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Quảng cáo