San TMDT Thai Binh San TMDT Thai Binh

Nước uống hương tăng lực Rồng Việt

Free

Available

Write a reviewProduct Description

TP: Nước, đường tinh luyện, đường gluco, chất điều chỉnh độ axit, chất tạo ngọt aspartam, chất bảo quản natribenzoat(E211), màu thực phẩm đỏ dâu (V146), hương tổng hợp chất chống oxy hóa

Product Information

Product TypeSản phẩm chung
Price (excl. tax)0 VND
Price (incl. tax)0 VND
Thuế0 VND
Availability Available
Number of reviews 0
Leave a product review
hoặc Hủy